Modelo de estimación de la brecha tributaria de IVA del RA-GAP

0 min read

April 18, 2024

Related Resources

Modèle d’estimation de l’écart de TVA RA-GAP

0 min read

April 18, 2024

Related Resources

RA-GAP VAT Gap Estimation Model

0 min read

April 18, 2024

Related Resources